0 Comments

爬行的蜗牛中国近代史杂谈48-我们欠李鸿章一个尊重

发布于:2016-10-03  |   作者:爬行的蜗牛  |   已聚集:人围观

爬行的蜗牛在蒋廷黻先生的《中国近代史》中看到李鸿章写给恭亲王和文祥的一封信,切实的感受到李鸿章对于中国国情和中国近代化的深刻认识,我们先看下这封信吧。

原文如下:


 “鸿章窃以为天下事穷则变,变则通。中国士大夫沉浸于章句小楷之积习,武夫捍卒又多粗蠢而不加细心,以致用非所用。无事则斥外国之利器为奇技淫巧,以为不必学;有事则惊外国之利器为变怪神奇,以为不能学。不知洋人视火器为身心性命之学者已数百年。一旦豁然贯通,参阴阳而配造化,实有指挥如意,从心所欲之快。……前者英、法各国,以日本为外府,肆意诛求。日本君臣发愤为难,选宗室及大臣子弟之聪秀者往西国制造厂师习各艺,又购制器在本国制习。现在已能驾驶轮船,造放炸炮。去年英人虚声恫愒,以兵临之。然英人所恃而为攻战之利者,彼已分擅其长,用是凝然不动,而英人固无如之何也。夫今之日本即明之倭寇也,距西国远而距中国近。我有以自立,则将附丽于我,窥视西人之短长;我无以自强,则并效优于彼,分西人之利薮。日本以海外区区小国,尚能及时改辙,知所取法。然则我中国深维穷极而通之故,夫亦可以皇然变计矣。……杜挚有言曰:利不百,不变法;功不十,不易器。苏子瞻曰:言之于无事之时,足以为名,而恒苦于不信;言之于有事之时,足以见信,而已苦于无及。鸿章以为,中国欲自强则莫如学习外国之利器。欲学习外国之利器则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。欲觅制器之器与制器之人,则我专设一科取士,士终身悬以为富贵功名之鹄,则业可成,业可精,而才亦可集。”

蒋廷黻评价李鸿章是中国十九世纪最大的政治家,他看清了中国只有学习西方才能图存,并且大声的疾呼要当时的人猛醒与努力,这样更彰显了李鸿章的伟大。所以李鸿章才成为了同治光绪年间自强运动(洋务运动)的中心人物。

我们的教科书中对于李鸿章的评价基本都是卖国汉奸这样的字眼,从甲午中日战争到辛丑条约的签订,动辄李鸿章命令北洋海军不出击导致北洋海军全军覆没。这对李鸿章太不公平了,有些锅总得有人背,前面喊得越凶的人往往最后越怂,他们大都不明白中国与日本和西方国家的差距,打打杀杀,反正他们也不用上战场,如果打赢了说明他们英明神武说得对,打输了就是李鸿章无能。李鸿章因为看清了中国的落后所以努力近代化,他们却只会阻挠。


现在这个社会做点事情都如此之难,更不用说“万恶”的旧社会了。历史书上一般都是洋务运动的失败是因为只改革军事无法成功,那时候觉得李鸿章真的很懦弱,那就改革政治经济啊。后来看的书多了才明白原来只改革军事就这么的难。李鸿章想修一条铁路就能被看为破坏风水万分的阻挠,“严格来说,民众的迷信是我民族近代接受西洋文化的大阻碍之一”。

当然李鸿章最为中国旧社会的官僚肯定有很多不足的地方,比如北洋海军的失败李鸿章有不可推卸的责任。很多事情李鸿章并不是万能的,上面说的这些不是说李鸿章多厉害怎么滴,只能说他为中国的近代化做了很多事情,为了中华民族的复兴做了很多事情,我们欠他一个尊重。

喜欢中国近代史的童鞋欢迎关注爬行的蜗牛的网站。

爬行的蜗牛 中国近代史:http://www.pxwoniu.com/zgjdszt/183.html

飞机

扫描二维码,访问爬行的蜗牛手机网站

在线咨询